Можете да направите дарение по нашата официална банкова сметка:

Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА)
IBAN: BG57BPBI79451069521301
BIC: BPBIBGSF
Титуляр: СДРУЖЕНИЕ „АЗ ВЯРВАМ И ПОМАГАМ“
Основание: ДАРЕНИЕ